Pogoji uporabe

Osnovne informacije

Ime podjetja: Svijet Maskica d.o.o.
Sedež: Kneza Branimira 24, 10000 Zagreb
Telefonska številka : 095 5555 345
Email: prodaja@maskice.hr
Registrirano pri Trgovskem sodišču v Zagrebu pod MŠ: 04960718
Osnovni kapital v celoti vplačan 20.000,00 kn
TRR: HR3323400091110958192 otvoren kod Privredna banka Zagreb
 
Podjetje Svijet Maskica d.o.o. upravlja naslednje spletne strani: https://mrphonecase.si/
Podjetje ne povzroča dodatnih stroškov za komunikacijo na daljavo.
S trgovino mrphonecase.si (v nadaljevanju trgovina) upravlja podjetje Svijet Maskica d.o.o., ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju ponudnik).

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, objavljenih na spletni strani https://mrphonecase.si/, spletni trgovini podjetja Svijet Maskica d.o.o., Kneza Branimira 24, 10000 Zagreb (v nadaljevanju Svijet Maskica). Z uporabo spletnega mesta se vsak uporabnik strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja. Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.

Dostopnost informacij

Podjetje se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovilo naslednje informacije:

-identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)

-kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, naslov)

-bistvene značilnosti blaga oziroma storitev

-dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)

-pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)

-vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave)

-način plačila in dostave

-časovno veljavnost ponudbe

-rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,

-pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Vse vsebine, objavljene na https://mrphonecase.si/, so last podjetja Svijet Maskica d.o.o., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja podjetja Svijet Maskica d.o.o., se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Svijet Maskica d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani https://mrphonecase.si/.

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, podjetje Svijet Maskica d.o.o. ne odgovarja. Prav tako zaposleni v centru za pomoč uporabnikom spletne trgovine Svijet Maskica niso pristojni za osebno reševanje morebitnih težav glede uporabe blaga/storitev.

Podjetje Svijet Maskica d.o.o. ni odgovorno za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani https://mrphonecase.si/, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Podjetje Svijet Maskica d.o.o., si pridržuje pravico od odstopa pogodbe oz. realizacije naročila v kolikor nastane bistvena napaka v ponudbi. Bistvena napaka zajema elemente, na podlagi katerih podjetje Svijet Maskica d.o.o. ne bi pristala na sklenitev pogodbe. Med omenjene napake spadajo tudi očitne napake v ceni, ki so lahko posledica tehničnih in drugih težav.

Komunikacija poteka izključno preko spletne strani in elektronske pošte.

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo Podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

-ime in priimek
-naslove za dostavo
-firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
-davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
-naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
-geslo v šifrirani obliki
-kontaktno telefonsko številko
-državo bivanja
-druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini
-druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.
Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.
Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Hrvaške ter jih ne iznaša v druge države.

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani https://mrphonecase.si/ za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila.

Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah ali naročilu na novice preko elektronske pošte, uporabnik dovoljuje podjetju Svijet Maskica d.o.o., obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Svijet Maskica d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje novic preko elektronske pošte, telefonske številke ali Facebook Messengerja in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega centra https://mrphonecase.si/ in podjetja Svijet Maskica d.o.o., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.


Navedene podatke lahko podjetje Svijet Maskica d.o.o., obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 3 mesece za udeležence nagradnih iger, 10 let za zmagovalce nagradnih iger ter do odjave naročnika na novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Od prejemanja sporočil preko posameznih komunikacijskih kanalov se lahko posameznik kadar koli odjavi.

Ob dodajanju izdelka v košarico je izdelek začasno rezerviran za nakup, kar omogoča brezskrbno nakupno izkušnjo.

Zaradi zakonitega interesa kupca o poteku rezervacije za izbrane izdelke obvestimo po e-mailu. Email pa služi izključno kot obvestilo in kupec s tem ni vpisan na nobeno izmed list za promocijsko obveščanje. Prav tako kupčev e-mail naslov ni trajno hranjen, razen če se ni s tem v preteklosti izrecno strinjal. Od tovrstnih izrednih obvestil se kupec lahko kadarkoli odjavi z enim klikom, na gumb "Odjava".

Podjetje ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik podjetju poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: prodaja@mrphonecase.si ali nam pošljite zahtevek po pošti.

Obvestila o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da vas na telefonsko številko, ki ste jo vpisali v postopku naročila, preko SMS sporočila obvestimo, ko je vaše naročilo odpremljeno ali ko je naročilo pripravljeno za osebni prevzem. Če artikli za osebni prevzem niso bili prevzeti več kot 5 dni, si pridržujemo pravico klica na posredovano telefonsko številko, kot opomnik za prevzem artiklov.

Obvestila: Po prijavi na obvestila bosta vaše ime, telefonska številka in elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljena v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila.

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na prodaja@mrphonecase.si ali s klikom na povezavo »Odjavi tukaj« na dnu promocijskih elektronskih sporočil.
Za odjavo od občasnih promocijskih SMS sporočil na prejeto SMS sporočilo odgovorite z besedilom »Odjava« in vašo telefonsko številko bomo odstranili iz baze prejemnikov sporočil.

Vsak posameznik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

-Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.

-Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.

-Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.

-Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

-Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.

-Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.

-Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov info@mrphonecase.si.


Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.


Podjetje osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo ponudniku na elektronski naslov info@mrphonecase.si) ali zahteva, da podjetje njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše uporabnikov uporabniški profil pri ponudniku.

Postopek nakupa

V spletni trgovini https://mrphonecase.si/ lahko blago in storitve naročite na naslednji način: Preko obrazca v spletni trgovini.
Pri naročilu preko obrazca na spletni strani je obvezna navedba telefonske številke, na katero vas bomo lahko brezplačno obveščali o poteku naročila (vsi prejeti SMSi so za vas brezplačni) in navedba maila, na katerega pošljemo potrdilo naročila. Glede odstopa od naročila glejte točko 5.1..

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna s pisno zahtevo po elektronski pošti prodaja@mrphonecase.si. Račun se hrani na sedežu podjetja Svijet Maskica d.o.o., Kneza Branimira 24, 10000 Zagreb.

Nakup na vseh spletnih straneh podjetja Svijet Maskica d.o.o. izvedete tako, da v obrazec za naročilo vpišete vaše podatke in kliknete na gumb za naročilo.

Izbira artikla: V obrazcu za naročilo izberete ustrezen izdelek oz. količino, ki jo želite naročiti. Pred klikom na gumb za naročilo so vam na spletni strani vedno dostopni podatki o izdelku, ki ga naročate.

Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste preusmerjeni na spletno stran s sporočilom, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani e-mail naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka, količine, končne cene in datuma dostave.

Preklic naročila: Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila ne prekliče. Svijet Maskica d.o.o. ob prejemu potrditve o naročilu pregleda stanje zalog oz. možnost dobave. Če artikla ni mogoče dobaviti v napisanem roku se kupca o tem obvesti na vpisano telefonsko številko oz. e-mail naslov. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da odgovori na e-mail, ki ga je prejel ob naročilu oz. pokliče na telefonsko številko, objavljeno na spletni strani.

Odpošiljanje: Svijet Maskica d.o.o. v dogovorjenem roku pripravi in odpošlje blago z dogovorjeno metodo pošiljanja.

Kupcu je po izbiri blaga in pred oddajo naročila v košarici/na blagajni omogočen pregled celotne vsebine naročila vključno s količino in ceno ter popravek morebitih napak oz. količin naročenega.

Kupec lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, na e-mail naslov prodaja@mrphonecase.si pa pošlje zahtevek za preklic naročila. Kupec lahko naročilo prekliče ali spremeni tudi po telefonu na 095 xxx xxxx.

Ponudnik dovoljuje naslednje načine plačila:

-plačilo po povzetju

-plačilo po predračunu

-plačilo preko Paypala

-plačilo s kreditno kartico (Visa ili Mastercard)

Za naročila nad 30,00 EUR je poštnina brezplačna.

Naročeni izdelki bodo najverjetneje odposlani že naslednji delovni dan od naročila, najkasneje pa v 3 delovnih dneh.

Pogodba o nakupu (naročilo) je v elektronski obliki, ki jo pripravi ponudnik, stranka pa prejme potrdilo o nakupu samodejno na registriranem elektronskem naslovu.

Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanem blagu in storitvah in ostanejo last podjetja Svijet Maskica tudi potem, ko so vam izročeni, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

Z veseljem nagrajujemo naše zveste stranke, prejemnike e-pošte in vse tiste, ki nas spremljajo preko različnih medijev in v skladu s tem pogosto delamo promocijske akcije. Eno izmed takšnih nagrad je tudi darilo pri nakupu nad določenim zneskom. Razpoložljiva darila so izrecno navedena. Kupec se s prevzemom darila, se tudi zaveže, da bo darilo vrnil, če bo vrnil del artiklov ali vse artikle iz naročila, razen če preostala vrednost nakupa ne presega zneskov, določenih za darilo, ali če kupec zamenja izdelek za drugi izdelek iz spletne trgovine. Prav tako ne spreminjamo daril v naročilu ali vračamo denarja za darilo.

V primeru pogodbe na daljavo ima potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh podjetju sporoči nezadovoljstvo s kupljenimi izdelki po elektronski pošti. Razloga za svojo odločitev ni treba navesti. Vračilo prejetega blaga se šteje kot obvestilo o preklicu nakupa. Tukaj niso vključeni napačno naročeni ali poškodovani izdelki. Po prejemu naročila je kupec dolžan pošiljko pregledati pred kurirjem in na licu mesta vrniti paket, če je izdelek poškodovan ali je naročen napačen izdelek. Če je dostavljen pravilen izdelek, Svijet Maskica d.o.o. je dolžan nadaljevati s postopkom reklamacije, če kupec z izdelkom ni zadovoljen. Če obstaja razlika med naročenim in dostavljenim izdelkom, Svijet Maskica d.o.o. se zavezuje, da bo reklamacijo sprejel, ker je v tem primeru kriv za napako.

Potrošnik mora v najkesneje 30 dneh po obvestilu vrniti blago. Po prejemu blaga podjetje bo vrnilo potrošniku ves znesek. Edini strošek, ki ga znaša potrošnik je strošek vračila blaga. Odkupnih pošiljk ne sprejemamo. 

Potrošnik mora ob vračilu blaga poslati račun in osebne podatke, vključno s številko transakcijskega računa, na katerega želi prejeti vračilo kupnine(denar). Denar vam bomo vrnili v 30 dneh od obvestila o odstopu. Ko vrnete blago, se vrne vrednost izdelka, ne pa tudi stroški pošiljanja. Kupec nosi stroške, ki nastanejo ob vračilu kupljenega artikla. Vrnjeno ali reklamacijsko blago je treba vrniti zapakirano v originalni embalaži brez vidnih znakov uporabe, z vsemi priročniki in garancijskimi listi. Blago se ne sme uporabljati. Kupec mora v 14 dneh najaviti vračilo izdelka po elektronski pošti, mi pa vam bomo poslali navodila za vračilo. Po objavi vračila ima kupec še 30 dni časa, da blago vrne na naš naslov. V nasprotnem primeru, denar ne moremo vrniti. Denar vam bomo vrnili najkasneje v 14 dneh po prejemu vašega vračila. Vračila se izvedejo na IBAN strank (stroške transakcije seveda krijemo mi).

Dostavo paketa opravlja dobavna služba Overseas Express. Overseas Express dostavlja hitre (paketne) pošiljke in v roku 1-2 delovnih dni od odpošiljanja.

Z veseljem nagrajujemo svoje zveste kupce, sprejemnike e-obvestil in vse ki nas spremljajo preko različnih medijev, in zato pogosto imamo promo akcije. Ena od tih  promocijskih akcij je tudi darilo pri nakupu nad določenim zneskom. Pri tem so razpoložljiva darila izrecno navedena. Če se kupec odloči izkoristiti takšno promo akcijo, se tudi zavezuje, da bo v primeru vrnitve dela ali vseh artiklov darilo vrnil, razen če preostala vrednost nakupa presega mejo, določeno za darilo, ali če kupec zamenja artikel za drugega iz spletne trgovine. Prav tako daril ob nakupu ne menjamo in ne vračamo.

Cene, popusti in dodatne storitve

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih in vsebujejo DDV. Izdani račun vsebuje poleg cene izdelka tudi stroške pošiljanja v višini, navedeni na naročilnici. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge.

Podjetja oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 1. 1. 2021. do preklica oziroma sprememb.

Priporočena cena je priporočena maloprodajna cena dobavitelja za določen artikel.

Spletna cena je cena dostopna vsem uporabnikom spletne trgovine Mr. Phonecase.si in obiskovalcem prodajnih centrov Mr. Phonecase.si, v kolikor naročilo oddajo digitalno (kar lahko vključuje naročanje preko kiosk tablic v trgovini). Spletna cena velja tudi v primeru telefonske oddaje naročila, ko se podatki kupca in naročila oddajo v sistem digitalno prek spletnega obrazca. 

Prvotna cena je višja, stara cena artikla, po kateri je bil artikel v prodaji pred znižanjem cene.

Cena je nova trajno znižana cena artikla, ki velja po znižanju cene artikla. Trajanje oz. veljavnost cene ni izrecno omejena.

Akcijska cena je cena, ki velja zgolj omejeno časovno obdobje. To obdobje je datumsko določeno, se pa v primerih razpoložljivosti zalog lahko ustrezno podaljša.

Skupna cena je seštevek vseh cen artiklov, v prodaji izven paketa.

Cena za paket je ugodnejša cena vseh artiklov v paketu glede na skupno ceno oz. seštevek vseh cen posameznih artiklov.

Cena brez kupona se prikaže v primeru aktivacije časovno omejenega kupona za popust na spletni strani. Cena brez kupona pomeni prvotno ceno, ki bi veljala brez aktivacije kupona.

Cena s kuponom je cena, ki velja v primeru aktiviranega kupona za popust na spletni strani.

Ob naročilu lahko kupec vnese promocijski kupon, zaradi katerega se zniža vrednost artikla in s tem tudi skupna vrednost naročila.

Določeni artikli imajo določen maksimalni popust; za njih velja, da se ob vnosu promocijskega kupona, katerega vrednost presega maksimalen popust artikla, na tak artikel obračuna manjši popust.

Pri uporabi kupona 3 za 2 bodite pozorni na seznam “dragih artiklov” (spodaj), na katere kuponi in dodatni popusti ne veljajo. Če izberete 3 artikle in najcenejši spada med artikle na omenjenem seznamu, kupon ne bo uveljavljen. 

Kupon lahko uveljavite samo pri nakupu skupine 3 izdelkov. Uporaben bo tako pri nakupu 3, 6, 9, 12, … izdelkov. Če je v košarici npr. 6 izdelkov, eden izmed dveh cenejših pa spada na seznam “dragih artiklov”, bo kupon veljaven le za tistega, ki ne spada na omenjen seznam.

Kuponi se ne seštevajo, zato lahko pri posameznem naročilu uporabite samo en veljaven kupon.

S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi boni podjetja Svijet Maskica d.o.o., za trgovino Mr. Phonecase.si, določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov. Ti splošni pogoji vežejo Mr. Phonecase.si, njegove poslovne partnerje in vsakega kupca, ki kupi oziroma vplača znesek za nakup darilnega bona. Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilnega bona sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi boni, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji.

Opredelitev
Darilni bon je izkazni dokument v papirnati obliki, opremljen s kodo in datumom izdaje, ki ga izda Mr. Phonecase.si proti plačilu in za katerega je skladno s temi pogoj zavezan sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v vseh svojih trgovinah oziroma spletni trgovini.

Vrednosti bonov
Darilni boni se prodajajo v vrednosti po 10 EUR, 20 EUR in 50 EUR in jih je možno kupiti le z gotovino. Ob nakupu darilnih bonov prejme kupec blagajniški prejemek oz. račun. Na blagajniškem prejemku oz. računu prodajalec navede število kupljenih bonov, datum prodaje, vsoto prejete gotovine. Blagajniški prejemek je osnova za vsakršno reklamacijo darilnih bonov. Brez blagajniškega prejemka reklamacija ni možna. Veljavnost bonov je 1 leto od datuma izdaje.

Prodajno mesto
Darilne bone je možno kupiti v trgovinah Mr. Phonecase.si Nakup darilnih bonov je namenjen fizičnim osebam.

Obveznost podjetja Svijet Maskica d.o.o.
Obveznost podjetja Svijet Maskica d.o.o., nastane v trenutku, ko potrošnik - kupec darilnega bona - vplača vrednost darilnega bona. Terjatev iz darilnega bona je vezana na kodo, s katero je opremljen darilni bon in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko zahteva njen prenosnik (imetnik) brez kakršnekoli identifikacije. Obveznost Svijet Maskica d.o.o. iz darilnega bona preneha s tem, ko darilni bon sprejeme kot plačilo za blago ali storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov iz teh splošnih pogojev. Pri darilnem bonu gre za prenosniški vrednostni papir, zato Svijet Maskica d.o.o. ni odgovorna za morebitne zlorabe darilnih bonov in ni dolžen preverjati identitete prenosnika.

Pravice imetnika darilnega bona
Izpolnitev obveznosti iz naslova darilnega bona lahko zahteva prenosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v katerikoli trgovini. Darilni boni se lahko unovčijo za nakup blaga in jih ni možno zamenjati za gotovino. Prav tako ni mogoče dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti darilnega bona. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Po preteku veljavnosti darilnega bona ga je možno zamenjati za veljavnega.

Ostala določila
Ob nakupu darilnega bona ni mogoče koristiti kupon za popust. Obračun popusta pri nakupu darilnega bona je onemogočen tudi v samem sistemu. Vsak darilni bon/kupon Mr. Phonecase.si se lahko koristi zgolj ob enkratnem nakupu - 1 bon/kupon na osebo. Darilni boni se med seboj ne seštevajo.

Na darilni bon ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati, v nasprotnem primeru se bon šteje za neveljavnega. Poškodovanega ali kako drugače spornega darilnega bona trgovec ni dolžan sprejeti. V primeru suma o ponarejenosti bona se ta zadrži in se o tem obvesti uradne osebe. Ob sumu o nepravilnosti ali napaki na bonih, o poskusih unovčevanja ponarejenih bonov oz. vseh drugih oblikah goljufij oz. poskusov goljufij v zvezi z unovčevanjem bonov se unovčenje bonov ne izvede ter se nemudoma obvesti uradne osebe.

Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave in so na vpogled na spletni strani https://mrphonecase.si/ in na vseh prodajnih mestih. Svijet Maskica d.o.o. si pridružuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi boni brez posebne najave.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Zagrebu.

Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilnega bona sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi boni, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji.

Odstop od pogodbe, garancija in vračila

Piškotki in oglaševanje

Brezplačna dostava
Brezplačna dostava

Za vsa naročila

Hitra in varna dostava
Hitra in varna dostava

Hitra dostava v roku 3-5 delovnih dneh

Vaše zadovoljstvo je vedno na prvem mestu
Vaše zadovoljstvo je vedno na prvem mestu

100% varen in ugoden nakup iz vašega naslonjača